ToFlexit GGZ – een andere keus – GGZ in regio Den Haag – Leiden

Home » Kosten en regelgeving

Kosten en regelgeving

Kosten

ToFlexit GGZ hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven vind je hier:

Wij zijn niet btw-plichtig en rekenen dan ook geen btw over onze tarieven.

Vergoeding zorgverzekeraar

Psychische hulpverlening valt onder de basis ziektekostenverzekering. Dit betekent dat je, ook zonder aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling. ToFlexit heeft een contract met DSW en ASR en werkt verder contractvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contracten hebben afgesloten met de overige zorgverzekeraars. Wij werken met een acte van cessie, of een betalingsovereenkomst, zodat wij de factuur kunnen indienen bij je zorgverzekeraar. Niet alle verzekeraars accepteren een acte van sessie, vraag jouw verzekeraar voor het precieze beleid.

Welk percentage van het behandeltarief door je zorgverzekeraar vergoed wordt is afhankelijk van je polis. Voor in 2019 en de in 2020 gestarte behandelingen neemt ToFlexit het percentage dat jouw verzekering niet vergoed voor haar rekening. Dit geldt niet bij een budgetpolis, of bij een verhoogd eigen risico. Je zult dan zelf het bedrag moeten aanvullen tot 75% van het NZa-tarief. Voor 2021 adviseren wij een restitutiepolis, of een verzekeraar die (bijna) 100% vergoed. Voor iedereen geldt een door de overheid vastgesteld wettelijk verplicht eigen risico van €385,-. Wanneer dit eigen risico nog niet aan andere zorg is besteed zul je dit (ook) zelf moeten betalen.

Voor de basisverzekering zijn er drie soorten polissen:

  • De naturapolis: je krijgt alleen volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders. Als je je zorgaanbieder zelf wilt kiezen en naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet je een deel van de kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 75 tot 80% van het tarief vergoed. Heb je een budgetpolis? Dit is een afgeslankte vorm van een naturapolis. De vergoeding is dan mogelijk lager.
  • De combinatiepolis: voor sommige vormen van zorg worden alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig vergoed. Ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen voor volledige vergoeding in aanmerking komen, maar voor GGZ-aanbieders kan er in feite sprake zijn van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus vraag goed door!
  • De restitutiepolis: de verzekeraar vergoedt altijd 100% van de kosten en je hebt dus ook vrije keuze naar wie je toe gaat.

Wij adviseren je om, voordat je je bij ons inschrijft, bij je zorgverzekeraar na te vragen welke polis je hebt en hoeveel er vergoed wordt, zodat je weet waar je aan toe bent. Mocht je bij onze instelling in behandeling komen, dan wordt tijdens de intake doorgenomen wat je mogelijkheden zijn. Uiteindelijk blijf je zelf verantwoordelijk voor de financiering van je behandeling.

Eigen risico

Als je je eigen risico nog niet hebt besteed aan andere zorgkosten in 2019, zal de zorgverzekeraar je eigen risico verrekenen met onze nota. Voor 2019 is het verplichte eigen risico, voor behandelingen gestart in 2018 of in 2019, vastgesteld op € 385,-. Heb je daarnaast een vrijwillig eigen risico afgesproken met je zorgverzekeraar? Dan moet je daar ook rekening mee houden en zelf betalen.

Niet verzekerde zorg

Een aantal klachten valt niet (meer) onder onder de ziektekostenverzekering. Denk hierbij aan levensfaseproblemen, aanpassingsstoornissen en slaapstoornissen. Je zult de kosten voor de behandeling van deze klachten dus zelf moeten betalen. Het tarief bedraagt € 95 voor een sessie van 45 minuten. Voor de behandeling van deze problemen heb je geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Zelf betalen?

Soms kunnen cliënten de betaling van de behandeling, bijvoorbeeld voor arbeidsgerelateerde problematiek, via hun werkgever regelen. Regelmatig kiezen cliënten er om uiteenlopende redenen voor de therapie zelf te betalen.

In die gevallen is het tarief 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ, tenzij ToFlexit dit anders met je afspreekt.

Afspraak gemist of te laat afgebeld?

Als je een afspraak te laat (dat wil zeggen binnen 24 uur voor de afspraak) afzegt, of een afspraak mist, brengen wij deze toch in rekening. Er geldt dan een tarief van € 90. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Zorgverzekeringswet

Vanaf januari 2006 is er een zorgverzekeringswet geïntroduceerd met een basisverzekering die voor iedereen gelijk is. ToFlexit levert basis- en specialistische GGZ. Om deze zorg te mogen bieden, dienen wij als zorginstelling een zogenaamde toelating te hebben. De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt die toelatingen. ToFlexit is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-220963. Met deze unieke code zijn wij voor alle zorgverzekeraars in Nederland herkenbaar als erkende aanbieder van GGZ (geestelijke gezondheidszorg). ToFlexit levert zogenaamde “ongecontracteerde zorg”. Dit betekent dat wij geen “productieplafond” hebben, en zullen u dus niet om deze reden weigeren. Wel betekent dit dat, zoals hierboven bij kosten genoemd, een aantal zorgverzekeraars een aangepaste vergoeding hanteert. Dit kunt u op uw polisvoorwaarden terugvinden. Heeft u een restitutiepolis dan wordt 100% vergoed.