ToFlexit GGZ – een andere keus – GGZ in regio Den Haag – Leiden

Home » Privacy

Privacy

AVG Privacy Statement ToFlexit GGZ

ToFlexit GGZ, gevestigd aan de Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJ Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
ToFlexit GGZ , Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJ Den Haag. http://www.toflexit.nl , 070 2211722

  1. J. Kok is de Functionaris Gegevensbescherming van ToFlexit GGZ. Hij is te bereiken via j.kok@toflexit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
ToFlexit GGZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

ToFlexit GGZ verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – gegevens over uw gezondheid – burgerservicenummer (BSN) — verzekeringsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

ToFlexit GGZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen, appen, faxen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Voor het kunnen uitvoeren van een goede zorgverlening/behandeling

Geautomatiseerde besluitvorming
ToFlexit GGZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ToFlexit GGZ) tussen zit. ToFlexit GGZ gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [Medicore als elektronisch patiëntendossier, Webmail voor het verzenden van emails, alle mailadressen eindigend op toflexit.nl (bijv. aanmeldingen@toflexit.nl).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ToFlexit GGZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens worden maximaal 15 jaar bewaard overeenkomstig artikel 7:454 lid 3 BW van het WBP.

Delen van persoonsgegevens met derden
ToFlexit GGZ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig  is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurd altijd met toestemming van de cliënt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ToFlexit GGZ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ToFlexit GGZ en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toflexit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ToFlexit GGZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ToFlexit GGZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@toflexit.nl.

Hier kunt u onze Privacy Statement downloaden.